Психолозите казват, че нивото на самочувствие оставя своя отпечатък не само върху живота на човека, но и върху емоционалното и психологическото му здраве. Тя е пряко свързана с човешката амбициозност. Ако има прекомерно несъответствие между амбиции и реални възможности, тогава нивото на самочувствие не може да се счита за нормално.

Разновидности на самочувствието

Самочувствието е определянето на способността на човек да възприема правилно себе си, отношението и действията си по отношение на другите. Сред компонентите на самочувствието може да се разграничат следните елементи: самокритичност, самоизисквания, отношение към личните постижения и неуспехи.

Видове самочувствие

Говорейки за видовете интроспекция, психолозите не се ограничават до простите понятия „добро” или „лошо”. Те дават по-подробно определение въз основа на такива критерии:

 • уместност - определя нивото на интроспекция въз основа на резултатите, които човек вече е постигнал;
 • Причастността е постигането на определен вид дейност;
 • потенциал - определя се от вродените наклонности, таланти или способности на човек.

А също и сред често срещаните дефиниции на самочувствието по неговите типове, има такива:

 • занижени;
 • коригира;
 • напълнен.

Всеки от тези видове има свои собствени характеристики и характеристики.

Ниско ниво

Ниската самооценка се формира въз основа на различни фактори. Това може да бъде оценка на уменията и успеха на човек от близки роднини, нивото на психологическото здраве, състоянието на човек в социалната сфера, различни генетични дефицити и т.н.

Параметрите за самооценка са следните характеристики:

 • човек става твърде самокритичен и изразява често недоволство;
 • критиката от страна на други хора предизвиква негативни емоции (негодувание, раздразнение, гняв), струва му се, че те са прекомерно приковани;
 • човек става много нерешителен поради факта, че се страхува да направи грешка и да се подиграва;
 • постоянното желание да се угоди, дори и да се случи в ущърб на самия себе си;
 • желанието да се идеализира излишно, докато страда, не достигайки идеала;
 • неправилно възприемане на вина и грешки;
 • личността е постоянно враждебна, без никаква аргументирана причина;
 • песимизъм с всичките му негативни аспекти;
 • човек с ниска самооценка възприема временните си неуспехи и поражения като постоянни.

Тези хора са много възприемчиви и зависими от общественото мнение. Много е необходимо те да получат признание от другите, те смятат, че положителното мнение на другите зависи пряко от постигнатия успех. Тоест, те искрено вярват, че добрите оценки в училище, повишението, успехът във взаимоотношенията веднага ще доведат до признание в обществото.

Прекомерно намаленото ниво на интроспекция може да доведе до различни комплекси и нереализиран потенциал на индивида.

Адекватно самовъзприятие

Този тип самовъзприятие се изразява в способността на индивида да посочи обективна и правилна оценка на своите възможности и потенциал. Той дава възможност да се отнасят към действията си с оптимална критичност, което не пречи на нормалната реализация на личния потенциал и позволява на другите да оценяват правилно личността.

Човек с адекватна самооценка постига добри висоти в своята кариера и успех във всички аспекти на живота. Такъв човек е доста уверен в себе си и своите амбиции и е в състояние да се справи с всякакви житейски неуспехи.

Психолозите разграничават два фактора на мотивация за хората с правилното ниво на интроспекция:

 1. Желанието за успех . Хората с такава мотивация са по-оптимистични. Те не се фокусират върху различни препятствия и провали. Мнението на околните не е много важно.
 2. Избягвайте трудностите по всякакъв възможен начин . Хората от този тип избягват риска, са по-внимателни. Пътят към постигане на цели за такива индивиди е трънлив и труден, с много различни препятствия.

Високо самочувствие

Това ниво на самовъзприятие подсказва, че човекът не е в състояние правилно да оцени нивото на своите възможности и в частност себе си. Такива хора имат много оплаквания към хората около тях и възникнали ситуации. За тях е трудно да изградят нормални отношения с другите, което често допринася за загубата на нормален личен контакт.

Този тип самочувствие е характерен за арогантни и горди хора, които имат всички свои собствени мнения, които значително се различават от тези на другите.

Много е лесно да намалите надцененото самочувствие. Ако човек с висока самооценка не работи, или не работи както трябва, той започва да потиска себе си и самочувствието му пада до ниско. Освен това, това може да бъде придружено от дълбока депресия или придобиване на вредни зависимости (алкохол, цигари, наркотици).

Една от причините за прекомерната самооценка е перфекционизмът - това е желанието за постигане на най-високо ниво на върхови постижения в различни области на човешката дейност. Проблемът с това лично качество е, че постигането на идеал навсякъде е много трудно, ако не и невъзможно. Следователно перфекционизмът може да окаже отрицателно въздействие върху формирането на правилното самовъзприятие.

Функции за самооценка

Всяка интроспекция изпълнява много функции, които са описани подробно по-долу.

 1. Регулаторна . Тази функция помага на индивида да взема правилни решения и да определя задачи.
 2. Защитни . Осигурява независимост и стабилност на личността.
 3. Образователна функция . Помага на човек да се усъвършенства и развива.
 4. Сигнал, или както се нарича още отразяващ. Позволява на индивида да разбере правилното отношение към себе си, личните му качества и действия.
 5. Емоционален. Придава на индивида усещане за удовлетвореност от своите действия и лични качества.
 6. Адаптация . Регулира способността на човек да се адаптира към социалните и околните реалности.
 7. Предсказуем . Помага на човек да регулира нивото на своята активност в началото на дадено действие.
 8. Коригиращ . Дава възможност за правилен контрол на процеса на извършване на действие.
 9. Ретроспективна . Помага наистина да оцените поведението си в края на действието си.
 10. Мотивиращо . Подтиква човек към всяко действие, за да получи одобрение от другите и да спечели гордост, да развие самочувствие и удовлетворение.
 11. Терминал . Ако човек почувства, че действията му предизвикват високо ниво на интроспекция и самокритика, тогава тази функция ви принуждава да спрете действието или да промените хода му.

Формирането на самовъзприятието

Самочувствието е в психологията дефиниция на отношението на човек към себе си, неговите действия и лични предимства и недостатъци. Формирането на самочувствие се проявява главно в детството, в периода на познанието на света и всички негови аспекти. Практиката показва, че самочувствието е променливо явление, което може да варира в зависимост от различни обстоятелства. Новите критерии за оценка могат да засегнат вече научените. Има три основни фактора, които вземат важно участие във формирането на самочувствието:

 1. Сравнение от човек на неговите постижения в реалността, с постиженията на "идеала". Ако личните качества и действия са такива, каквито би трябвало да са идеални, според мнението на човек, индивид, тогава това ще повлияе положително на интроспекцията. Ако индивидът е далеч от идеала си, тогава нивото на самочувствие ще бъде подценено.
 2. Друг фактор е, че човек си дава такава оценка, която според него другите му дават.
 3. Последният фактор разкрива каква оценка дава човек на своите действия и действия. С други думи, той е особено доволен, че е избрал конкретен вид дейност и се справя добре с него.

Заслужава да се отбележи, че интроспекция, независимо от всички тези фактори, винаги е изключително субективна оценка.

Етапи на развитие

Самочувствието се развива у човек от ранно детство до края на живота му.

Ранно детство

В развитието на интроспекция важна роля играе непосредственото семейство. Още в най-ранните години детето, като извършва каквито и да било действия, вече самостоятелно реагира на лични провали и постижения, като по този начин постепенно формира самочувствието си. Но прекалената критичност и ентусиазъм на родителите могат да я тласнат в една или друга посока. Например, хлапето рисува добре, а ентусиазираните родители неуморно повтарят колко добре се справя и че никой освен него. така не може. В бъдеще това може да доведе до недостатъчно висока самооценка .

Или, обратно, едно дете, като дойде на детска градина, ще се сблъска с факта, че ще бъде оценено като всички останали, без извисявания. Това неизбежно ще доведе до потисничество и впоследствие ниска самооценка. А също и твърде критични родители, непрекъснато повтарящи на детето, че не може да направи нищо или че не успява, умишлено подценява своята интроспекция.

Средна предучилищна възраст

До тази възраст детето вече може обективно да оцени своите действия, лични победи и неуспехи, както и своята личност като цяло. В този възрастов период родителите имат специално влияние върху психологическото развитие на детето. В същото време тези, които имат доверителни отношения с детето, имат по-активно влияние върху психологическия му растеж. Следователно основната задача на родителите е да помогнат на детето правилно да формира самочувствието си.

5-6 годишно дете

За децата от тази възрастова група доста голяма роля играе оценката на възрастните и хората около него. Не е лесно да я чака, но по всякакъв възможен начин го постига. Такива деца просто се нуждаят от одобрение и похвала . Това означава, че детето вече е на възраст, когато започват да се формират различни жизнени свойства, които в зряла възраст ще повлияят на успеха на всички видове избрани дейности.

Студенти за начинаещи

Основният проблем на тази възраст е силно доверие на всички възрастни, особено на учителите. Вземат пример от тях, опитват се да имитират, напълно приемат оценките им. Дори ако такова дете си дава самочувствие, то просто преразказва думите на своя учител по свой начин.

Това означава, че именно учителите в началния учебен период помагат на детето да определи правилно нивото на своята самоанализ. На тази възраст за децата е важно положителните характеристики на неговата личност да бъдат общопризнати.

юношество

Сред основните разлики на тази възраст, спокойно може да се отбележи високото ниво на интроспекция. Заедно с това тийнейджърът има нужда да оцени своите способности и да ги използва правилно. Освен това има нужда да развиете и оформите способностите на вашата личност до ниво, характерно за възрастен.

За подрастващите мнението на връстниците и приятелите е ключов фактор за развитието на правилното ниво на интроспекция. На възраст от 11 години много тийнейджъри са склонни да дават отрицателна оценка за себе си и своите действия. Това възприятие остава по-нататък, до 13-годишна възраст, но е придружено от добри промени под формата на повишена самооценка.

Докато тийнейджърът израства, той започва по-трезво да оценява себе си като личност. В същото време в началото на този период е обичайно един тийнейджър да е наясно само с определени действия в конкретни ситуации, тогава са известни черти на характера, а в самия край - черти на неговата собствена личност.

Как да промените самочувствието си

Има няколко начина на всяка възраст да повлияете на самочувствието си. Методът трябва да бъде избран въз основа на лични качества и нужди. Най-често срещаните методи за повишаване на самочувствието са описани по-долу .

 • На лист хартия или в дневник на първата страница трябва да запишете всичките си положителни и отрицателни качества. В момента, в който е възникнал някакъв провал и се е разклатило самочувствието, просто трябва да вземете този списък и да го прочетете отново. Този метод помага винаги да останете самоуверени и самостоятелни.
 • Друг популярен метод е поддържането на ежедневен планиращ, който записва само успешни моменти от деня. Това ще помогне не само да поддържате самочувствието си, но и ще осигурите положително отношение и желание да се подобрите на следващия ден.
 • За постигането на някои нови цели е необходимо да се изготви ясен план за действие и да го следвате постоянно. Това ще направи възможно игнорирането на препятствия и незначителни неуспехи.

Заслужава да се отбележи, че жените са по-склонни да бъдат повлияни от общественото мнение. Затова те се насърчават да слушат повече своя вътрешен глас, семейството и приятелите си. Това няма да позволи отчаяние при всяка забележка.

Категория: