Всеки човек, в определена възраст, обикновено доста млад, преоценява наложените от обществото ценности. Заедно с ревизията на ценностите човек оценява своята личност както от другите хора, така и от своите собствени. Обществото играе важна роля в неговото развитие, така че трябва внимателно да изберете социалния кръг на детето и собствения си.

Какво е самочувствие на личността

Самочувствието на личността в психологията заема много важно място, тъй като върху нея са изградени много теории. За всеки индивид той се състои от много фактори:

 1. Мнението на човека за себе си. Много важна част от него е индивидуалното мнение на човек
 2. за себе си.
 3. Оценка на неговото значение за обществото. Обикновено тя се изразява в това дали човек смята себе си за успешен във връзка със своята среда.
 4. Собствена ценностна система. Индивидът разглежда собствената си ценностна система и я сравнява със системата от ценности на обществото.
 5. Принос към делата на обществото. Индивидът счита дейността си като полезна или отрицателна по отношение на обществото.

Функциите му помагат на индивида да се адаптира към различни ситуации, промени, а също така да се чувства комфортно в обществото. Независимо от адекватността или неадекватността, той помага на индивида да изгради защита срещу външни атаки, да проектира своя образ върху обществото като цяло и помага да разбере как да се държи в обществото .

Нейната формация

Източниците на неговото формиране при индивида се различават при всеки човек . Независимо от това, от всички тях могат да се разграничат няколко. На темата за източниците на неговото формиране са написани много трудове на известни учени и всеки учен добавя нещо свое, без да променя основните.

През вековете, в които е съществувала науката за психологията, източниците на формиране са се променили и сега можем да видим такава структура:

 • Сравнение на идеалното Аз и истинското Аз.
 • Мнението на обществото за този индивид.
 • Самооценка на собствените си постижения.
 • Сравнение на себе си с идол или с индивид, който олицетворява съвършенството за даден човек.

Така може да се прецени, че индивидът, за разлика от ценностната система, започва да се формира и променя с течение на времето. Но този процес започва от съвсем млада възраст, от около 3-годишна възраст, когато детето започва активно да изучава света и своето място в него.

Първото преосмисляне на собственото значение обикновено започва през преходната епоха и продължава през целия му мандат.

Видове самочувствие в психологията

В психологията самочувствието се разделя на много видове и всеки от тях оценява конкретен фактор, от който зависи. Самоанализът в психологията може да бъде разделен на няколко категории. Самочувствие и неговите видове и какво е самочувствие:

Адекватен и неадекватен

Всичко е ясно с адекватно - когато човек си постави реални цели за себе си, не напуска обществото, самочувствието му може да се приеме за адекватно. Неадекватният е разделен на две подкатегории:

 • Напълнен. Характеристиките му са надценени стремежи, прекомерна вяра в собствените сили, повишено внимание към себе си, арогантност към обществото като цяло.
 • Подценява. Показателите й са плахост, нерешителност и липса на вяра в себе си.

По ниво

Висока, средна и ниска. Такава класификация на интроспекция се отнася само до адекватна самооценка и използва други фактори, за да я раздели.

 • Висока. Това е отличителен белег на успешните хора, но само ако са постигнали позицията си сами.
 • Средна самооценка. Онези индивиди, които вършат основната полезна работа в обществото. Те също имат праг, над който няма да паднат, и никога не спускат тази лента.
 • Ниска. Несигурните и напълно неактивни хора имат ниска самооценка. Те са лесно внушаващи и следват своите желания.

Относно стабилността

По отношение на стабилността самочувствието се разделя на стабилно и плаващо. Разбира се, стабилността е стандартът, към който всеки трябва да се стреми. Плаващата е силно зависима от обстоятелствата.

 • Стабилен. Хора, които са доволни от позицията си в обществото и не искат да го загубят при никакви обстоятелства. Те спокойно ще търпят неблагополучие и ще си възвърнат мястото, дори и да бъдат изхвърлени.
 • Плаващ. Хората, предразположени към чувства и чувства, които им навредят. Такъв човек е лесно депресиран.

Създаваме перфектното самочувствие

Всеки родител иска детето им да достигне всякакви височини в живота, или тези, които ще гледа, или тези, които любящите родители ще му покажат. Затова е важно да се култивира перфектно самочувствие у човек. Тя трябва да бъде адекватна, висока и стабилна.

За това на дете от ранна възраст трябва да се обясни, че не е по-добър от другите хора, докато самият той ще постигне определени успехи в живота. И също така си струва да насаждате на детето вяра в собствените си сили, като винаги повтаряте, че ще може да направи едно или друго нещо. Подкрепа в собствените му начинания.

И също така трябва да се помни, че за да отгледате дете, трябва да имате взаимно уважение в семейството си. В никакъв случай не унижавайте детето си, дори несъзнателно. Доверието на дете ще бъде спусъкът, който ще предизвика реакцията на изграждането на правилния поглед върху живота и идеалната самооценка.

Категория: